Systemy czasu rzeczywistego

 

Baza danych czasu rzeczywistego (RTDB-realtime database) stanowi jądro systemu danych rzeczywistych na poziomie całej firmy bądź wybranych jej obszarów. Bazy tego rodzaju stanowią podstawę dla różnego rodzaju systemów monitorujących, sterowania lub sterowania zawansowanego, bilansujących strumienie technologiczne, optymalizujących przepływy i wykorzystanie zasobów i to zarówno w trybie off-line jak i w trybie on-line. Stanowią również podstawę funkcjonowania różnego typu systemów eksperckich i wspomagania decyzji operacyjnych. W skład takiego systemu poza samą bazą danych wchodzą dodatkowe narzędzia i mechanizmy umożliwiające:

-         gromadzenie danych z pomiarów automatycznych na obiektach w ustalonych krótkich odstępach czasowych,

-         obróbkę i prezentację danych za pomocą dodatkowych narzędzi,

-         utrzymanie spójności danych,

-         archiwizację danych.

Korzyści z wykorzystania takich narzędzi są wielorakie. Optymalizacja wykorzystania zasobów nie tylko przyczynia się do obniżenia kosztów, ale również pozwala ograniczyć inwestycje w bazy magazynowe i trasy przesyłowe. Bieżący monitoring parametrów pracy obiektów pozwala wcześniej zauważyć nieprawidłowości w układach pomiarowych i pracy obiektów redukując przez to ryzyko awarii. Doświadczenie z eksploatacji takich rozwiązań wskazują na znaczne usprawnienie procesu decyzyjnego oraz bardziej rygorystyczne respektowanie procedur eksploatacji obiektów przez operatorów.

Architekturę systemu wraz elementami integrującymi z innymi systemami w tym ERP zaprezentowano na poniższym rysunku.

 

Często baza danych czasu rzeczywistego jest integratorem danych pochodzących z różnych obiektów obsługiwanych przez różne systemy automatyki bądź wprowadzanych ręcznie. Na poniższym rysunku zaprezentowano informację zebrane z wielu obiektów i zaprezentowane w formie zbliżonej do spotykanej na konsolach operatorskich systemów sterowania.

 

W czym może pomóc SLT ?

 

-         Opracowanie koncepcji wykorzystania wdrożenia i eksploatacji systemów czasu rzeczywistego

-         Stworzenie rozwiązania wykorzystującego technologię portalową oraz systemy czasu rzeczywistego

-         Integracja systemów informatycznych i automatyki

 

© STL 2003